Pomůžeme vám se záchranou dat z flash pamětí!
HOTLINE: 777 712 650

Vyzvedneme

Možnost vyzvednout po celé ČR

Posoudíme zdarma

Provedeme zdarma vstupní diagnostiku

Zachráníme

Pokud data nezachráníme, nic neplatíte

 

Jak funguje flash paměť, flash disk, paměťová karta?

Jak funguje flash paměť, použitá např. ve flash disku nebo v paměťové kartě a co těmto paměťovým médií nejčastěji vadí? Jakými poruchami trpí? Čtěte dál a vše se dozvíte. Problematiku poodhaluje Štěpán Mikeš, odborník na záchranu dat ze společnosti DataHelp.

Co je to flash paměť?

Flash paměť je elektricky programovatelná paměť. Vnitřně je organizovaná do bloků a každý blok lze programovat samostatně. To je výhodné také při mazání, neboť je obsah ostatních bloků zachován. Obvykle se používá jako paměť typu ROM, jako výměnné datové médium ve formě různých paměťových karet (např. Secure Digital, Memory Stick atd.). V neposlední řadě se používá také v nových SSD discích. K ukládání dat používá flash paměť unipolární tranzistory s plovoucími hradly, tzv. buňky, do kterých je ukládána digitální informace. Jedno hradlo je ovládací, druhé je plovoucí a izolované od okolí vrstvou dioxidu. K uložení informace dochází tím, že se v izolovaném hradle zachytí přiváděné elektrony. Přítomnost elektronů v buňce modifikuje její prahové napětí. Změna v napětí pak vydává potřebnou informaci při čtení buňky.

Oproti klasickým pevným diskům jsou data na flash médiích zašifrovaná a rovnoměrně rozložena do jednotlivých paměťových buněk pomocí speciálních algoritmů. Každá z paměťových buněk flash paměti má jen omezenou životnost danou určitým počtem přepsání. V případě poruchy lze jednotlivé buňky přečíst, nejtěžší ale je složit přečtená data do smysluplných celků. Každý výrobce používá k šifrování dat na flash médiu vlastní algoritmus. Bez jeho znalosti se data do použitelné podoby poskládat nepodaří. Pravidelně si proto hrajeme na luštitele šifer. Hledáme způsoby, jak data vhodně poskládat zpět.

Výhody flash pamětí

 • Bez mechanicky pohyblivých součástek, jsou výrazně méně náchylné k mechanickým poruchám
 • Odolnější vůči nárazům a otřesům
 • Nižší spotřeba
 • Vyšší přenosové rychlosti
 • Nehlučné, menší a lehčí
 • Kratší čas potřebný k alokaci dat

Nevýhody flash pamětí

 • Omezená životnost daná maximálním počtem fyzických přepisů jednoho paměťového místa
 • Různé typy použitých čipů mají rozdílné ceny a životnost
 • Vyšší cena a nižší kapacita
 • Mnohem jednodušeji se dají z média nenávratně smazat všechna data

Nejčastější příčiny poruch flash médií (USB disku, paměťové karty, flash disku atd.)

 • kontakt flash paměti s vodou
 • odpojení flash paměti, disku z USB portu počítače během kopírování
 • fyzické poničení flash diksu, paměti (např. rozšlápnutí, zlomení, uražení konektoru z USB konektoru atd.)
 • poškození vlivem extrémní zimy nebo tepla
 • smazání a následné přemazání dat jinými daty
 • softwarové poruchy

Chcete se dozvědět více o záchraně dat z flash médií? Přejděte na stránku Záchrana dat flash.

Potřebujete zachránit data z flash disku, USB disku nebo např. paměťové karty? Přečtěte si pokyny v sekci První pomoc, nebo nás kontaktujte.

 
Copyright © 2011 DATAHELP, všechna práva vyhrazena